Trang chủ / Câu hỏi thường gặp / ĐIỀU KIỆN HỦY CHUYẾN – HỦY TOUR

ĐIỀU KIỆN HỦY CHUYẾN – HỦY TOUR

ĐIỀU KIỆN HỦY CHUYẾN

Các điều kiện huỷ chuyến ( đối với ngày thường ):

Hủy chuyến từ 30 – 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 10% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 30% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 60% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 04 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 90% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 01 – 03 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 100% trên tổng giá chuyến.

Thời gian hủy chuyến được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

Các chuyến ngày lễ, tết là các chuyến có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

Các điều kiện huỷ chuyến ( đối với ngày lễ, Tết ):

Hủy chuyến từ 30 – 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 30% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 16 – 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 60% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 08 – 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 90% trên tổng giá chuyến.

Hủy chuyến từ 01 – 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ chuyến là 100% trên tổng giá chuyến.

Thời gian hủy chuyến được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

Các chuyến ngày lễ, tết là các chuyến có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.